Факултетска комисия по качество

Председател: проф. д-р Мария Станкова

Членове:

 • Доц. д-р Вяра Кюрова
 • Гл. ас. д-р Иванка Въсенска
 • Гл. ас. д-р Ирина Атанасова
 • Гл. ас. д-р Николай Патонов
 • Ас. д-р Радостина Юлева – Чучулайна
 • Лена Станева – управител на „Анимакс“ ООД
 • Здравка Чимева – управител на ЕТ „Алфатур“
 • Нина Хаджийска – Счетоводна къща „Уилби“ ЕООД
 • Георги Шопов – Банка ДСК – клон Дупница
 • Веселина Попова – докторант
 • Евелина Капитанска - студент

 

 

Доклади