УЧЕБНИ ПРАКТИКИ И СТАЖОВЕ

 Бизнес мениджмънт и предприемачество

Файлове за изтегляне

Инструкция за организиране, провеждане и защита на преддипломен стаж 

PDFWord
Анкетна карта Анкетна карта
Отчет  Отчет
Примерни теми Примерни теми
Съдържание Съдържание
Удостоверение  Удостоверение

 

 

 

Бизнес маркетинг и реклама

Файлове за изтегляне

 Инструкция за организиране, провеждане и защита на преддипломен стаж  

PDFWord
Анкетна карта Анкетна карта
Отчет  Отчет
Примерни теми Примерни теми
Съдържание Съдържание
Удостоверение  Удостоверение 

 

 

 

Икономика на публичната сфера

Файлове за изтегляне

Инструкция за организиране, провеждане и защита на преддипломен стаж 

PDFWord
Анкетна карта Анкетна карта
Отчет Отчет
Удостоверение   Удостоверение 

 

 

 

Маркетинг

Файлове за изтегляне

Инструкция за организиране, провеждане и защита на преддипломен стаж 

PDFWord
Анкетна карта Анкетна карта
Отчет  Отчет
Примерни теми  
Съдържание Съдържание
Удостоверение   Удостоверение 

 

 

 

Международен бизнес

Фийлове за изтегляне

Инструкция за организиране, провеждане и защита на преддипломен стаж 

PDFWord
Анкетна карта Анкетна карта
Отчет Отчет
Удостоверение   Удостоверение 

 

 

 

Счетоводство и контрол

Файлове за изтегляне

Инструкция за организиране, провеждане и защита на преддипломен стаж 

PDFWord
Анкетна карта Анкетна карта
Отчет Отчет
Приложение 3 Приложение 3
Удостоверение   Удостоверение 

 

 

 

Туризъм, Устойчив туризъм

Файлове за изтегляне

Методически указания за провеждане на учебната практика и производствения стаж 

PDFWord
Анкетна карта Анкетна карта
Дневник Дневник
Удостоверение Удостоверение
Теми за защита на практика/стаж Теми за защита на практика/стаж

 

 

 

Финанси

Файлове за изтегляне

Инструкция за организиране, провеждане и защита на преддипломен стаж 

PDFWord
Анкетна карта Анкетна карта
Отчет Отчет
Удостоверение   Удостоверение