Мисията на Стопанския факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“ е да провежда образователна и научноизследователска дейност за нуждите на икономиката, бизнеса и държавата, като привлича, обучава и развива добре подготвени студенти и академичен състав.