Проект „Финансови умения за бизнес стартап компании и малки и средни предприятия“ „Financial Skills foR busiNEss Startups Smes (FAIRNESS)" по дейност KA2 на Програма „Еразъм +“ на ЕС, Договор за субсидия № ( Проект № ): 2022-1-MT01-KA220-ADU-000086969, с водещ партньор Института на Фондовата борса на Малта (Malta Stock Exchange Institute Ltd), Малта. ЮЗУ „Неофит Рилски“ е организация партньор по проект по наименованието „Финансови умения за бизнес стартап компании и малки и средни предприятия“

Проект "Social and Sustainable skills for young NEET population (SOSUSK)", проектен № 2021-1-EL02-КА220-YOU-000029015 по програма „Еразъм+“, финансиран от гръцката национална агенция „Еразъм+“. ЮЗУ „Неофит Рилски“ е организация партньор по проект по наименованието Social and Sustainable skills for young NEET population (SOSUSK)", проектен № 2021-1-EL02-КА220-YOU-000029015 по програма „Еразъм+“, финансиран от гръцката национална агенция „Еразъм+“.

Проект „Устойчивостта като инструмент за възстановяване на малкия туристически бизнес: Екологична и социална отговорност в туризма“ / „Sustainability as a Recovery Tool for Small Tourism Businesses: Environmental & Social Responsibility in Tourism (Sure.To Tourism)“, Проект / Споразумение за безвъзмездна финансова помощ No. 2021-1-BG-01-KA220-VET-000029619 по програма Еразъм+ на ЕС, финансиран от българската национална агенция „Еразъм+“ – Център за развитие на човешките ресурси.

Проект „Към автономия на НЧМ (Непридружени чуждестранни мигранти)“ (Towards the Autonomy of UFM (Unaccompanied Foreign Minors)" по програма „Erasmus+“, Договор за субсидия №2021-1-IT01-KA210-VET-000032889, финансиран от Италианската национална агенция „Еразъм+“ и водещ партньор италианската организация Социален кооператив „Арти е Местиери“.

Проект “Иновативни инструменти за опазване и популяризиране на културното наследство в трансграничната зона” (Innovative instruments for the preservation and promotion of cultural heritage in the cross border area) с акроним „TOURISM-e“. Номер на проекта – MIS 5049389. Проектът е по програма ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 и водещ партньор е Министерството на Туризма на Република България.