Следвайки установените традиции, визията на Стопанския факултет, е да бъде образователно средище на европейско равнище, което се базира на регионалните си корени, ползва се с водещо влияние на национално равнище и е с утвърдено име в международен план, заради постиженията на академичния състав и професионалното развитие на своите випускници.