Списания

 списание "Икономика и управление"  списание "Предприемачество"  списание „Икономика и право“

 

 

 

Сборници

 • Онлайн сборник от Юбилейна научна конференция "Предизвикателства пред съвременната икономическа наука – устойчивост и дигитализация" по повод 30 годишнината от създаването на Стопанския факултет и 45 годишнината от основаването на Югозападен Университет "Неофит Рилски", 2021г. http://press.swu.bg/images/conf/collection_fe.pdf
 • Онлайн сборник от Научен семинар “КУЛТУРНИТЕ ПЪТИЩА НА БАЛКАНИТЕ: КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ, КОНЦЕПЦИИ, КАРИЕРИ”, 01.07.2021 – 04.07.2021, Маджарово, България.
 • Сборник с доклади от научна конференция БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИИ В ИКОНОМИКАТА – МЕЖДУНАРОДНИ, ВЪТРЕШНИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ, ISBN 987-6197253-09-2, 2019.
 • Сборник с доклади от конференция по проект „Социалната икономика в условия на ограничени ресурси – теория и практика“, проведена на 11.10.2017 г., 2017.
 • Сборникът съдържа материали от конференция по проект „Влияние на миграционните процеси върху геополитиката, икономиката и публичната сфера“, проведена на 12.10.2016 г., 2016.
 • Сборникът съдържа материали от семинар по проект „Проучвания по Стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България“, проведен на 14.10.2015 г., 2015.
 • Сборникът съдържа материали от семинар по проект „Начални проучвания по Стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България“, проведен на 15.10.2014 г., 2014.
 • Международна научна конференция „КУЛТУРНИТЕ КОРИДОРИ НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА: КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ БЕЗ ГРАНИЦИ“, 02.10.2018 – 07.10.2018, Санторини, Гърция, Катедра "Туризъм", Стопански Факултет, Югозападен Университет "Неофит Рилски", Благоевград, Съюз на учените в България, клон Благоевград, Катедра „Икономика и организация на туризма” към Икономически университет, Варна.
 • Сборник от Международна научна конференция „Културни коридори Via Adriatica. Културен туризъм без граници“, Югозападен Университет „Неофит Рилски“, Стопански факултет, Катедра Туризъм, и др., изд. Югозападен Университет „Неофит Рилски“, Благоевград, 2015г.
 • Сборник от Международен научен форум „СПА И ВИНО“, Югозападен Университет „Неофит Рилски, Стопански факултет, Катедра Туризъм, и др., изд. Югозападен Университет „Неофит Рилски“, Благоевград, 2014г.
 • Сборник от Международна научна конференция „Културни коридори Via Diagonalis. Културен туризъм без граници“, Югозападен Университет „Неофит Рилски, Стопански факултет, Катедра Туризъм, и др., изд. Югозападен Университет „Неофит Рилски“, Благоевград, 2013г.
 • Сборник от Международна научна конференция „Културен път Via Pontica. Културен туризъм без граници“, Югозападен Университет „Неофит Рилски, Стопански факултет, Катедра Туризъм, и др., изд. Югозападен Университет „Неофит Рилски“, Благоевград, 2012г.
 • Сборник от Международна научна конференция „Културни коридори София – Охрид. Културен туризъм без граници“, Югозападен Университет „Неофит Рилски, Стопански факултет, Катедра Туризъм, и др., изд. Югозападен Университет „Неофит Рилски“, Благоевград, 2011г.
 • Сборник от Втора международна конференция за докторанти “Economics, management and tourism”, Югозападен Университет „Неофит Рилски, Стопански факултет, Катедра Туризъм, 2011г.
 • Сборник от Първа международна конференция за докторанти “Economics, management and tourism”, Югозападен Университет „Неофит Рилски, Стопански факултет, Катедра Т:уризъм, 2010г.