Конференции 

 • Юбилейна научна конференция "Предизвикателства пред съвременната икономическа наука – устойчивост и дигитализация" по повод 30 годишнината от създаването на Стопанския факултет и 45 годишнината от основаването на Югозападен Университет "Неофит Рилски" - 12 ноември 2021 г.
 • Кръгла маса „Финансови измерения на зелената сделка“, Лаборатория за иконометрични изследвания, Европа Директно, Съюз на икономистите, Клъстер за екологично финансиране - 7.11.2021 г.
 • Научен семинар „КУЛТУРНИТЕ ПЪТИЩА НА БАЛКАНИТЕ: КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ, КОНЦЕПЦИИ, КАРИЕРИ”, 01.07.2021 г. - 04.07.2021 г., Маджарово, България
 • Международна научна конференция „ГЛОБАЛНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ РИСКОВЕ: НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА СЛЕД COVID-19“, Лаборатория за иконометрични изследвания, Съюз на икономистите в България, Съюз на учените - клон Благоевград - 24-25 септември 2020 г.
 • Конференция „БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИИ В ИКОНОМИКАТА - МЕЖДУНАРОДНИ, ВЪТРЕШНИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ“, Лаборатория за иконометрични изследвания, Европа Директно, Съюз на икономистите - 24-25 октомври 2019 г.
 • Международна научна конференция „КУЛТУРНИТЕ КОРИДОРИ НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА: КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ БЕЗ ГРАНИЦИ“, Санторини, Гърция, Катедра „Туризъм“, Стопански Факултет, Югозападен Университет „Неофит Рилски“, Благоевград и др. - 02.10.2018 г. - 07.10.2018 г.
 • Конференция по проект „Социалната икономика в условия на ограничени ресурси - теория и практика“ - 11.10.2017 г.
 • Конференция по проект „Влияние на миграционните процеси върху геополитиката, икономиката и публичната сфера“ - 12.10.2016 г.
 • Международна научна конференция „Културни коридори Via Adriatica. Културен туризъм без граници“, Югозападен Университет „Неофит Рилски“, Стопански факултет, Катедра Туризъм и др., Трогир, Хърватия, 15.10.2015 г. - 19.10.2015 г.
 • Семинар по проект „Проучвания по Стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България“ - 14.10.2015 г.
 • Международен научен форум „СПА И ВИНО“, Югозападен Университет „Неофит Рилски, Стопански факултет, Катедра „Туризъм“ и др., Сандански, 16.10.2014 г. - 20.10.2014 г.
 • Семинар по проект „Начални проучвания по Стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България“ - 15.10.2014 г.
 • Международна научна конференция „Културни коридори Via Diagonalis. Културен туризъм без граници“, Югозападен Университет „Неофит Рилски“, Стопански факултет, Катедра „Туризъм“ и др., София, Белград - 03.10.2013 г. - 06.10.2013 г.
 • Международна научна конференция „Културен път Via Pontica. Културен туризъм без граници“, Югозападен Университет „Неофит Рилски“, Стопански факултет, Катедра „Туризъм“ и др., Дюни, Истанбул – 21.09.2012 г. - 25.09.2012 г.
 • Международна научна конференция „Културни коридори София - Охрид. Културен туризъм без граници“, Югозападен Университет „Неофит Рилски“, Стопански факултет, Катедра „Туризъм“ и др., Кюстендил, Охрид - 06.07.2011 г. - 10.07.2011 г.
 • Втора международна конференция за докторанти „Economics, management and tourism“, Югозападен Университет „Неофит Рилски, Стопански факултет, Катедра „Туризъм“, Дюни - 06.05.2011 г. - 08.05.2011 г.
 • Първа международна конференция за докторанти „Economics, management and tourism”, Югозападен Университет „Неофит Рилски, Стопански факултет, Катедра „Туризъм“, Дюни - 18.06.2010 г. - 20.06.2010 г.
 • „Икономика на свободното време“ - 17.11.2005 г. - 19.11.2005 г.
 • „Инвестиции и инвестиционна политика в процеса на присъединяване към Европейския съюз” – 20.05.2004 г. - 21.05.2004 г.
 • „Туризъм без граници“ – 7.11.2002 г. - 8.11.2002 г.
 • „Икономическата политика на държавите в преход“ – 17.10.2001 г. – 18.10.2001 г.
 • „Социално-икономически проблеми на евроинтеграцията на България - регионални аспекти“ – 14.02.2001 г. – 15.02.2001 г.
 • „Реалната икономика в условията на Паричен съвет“ – 11.02.2000 г. – 12.02.2000 г.
 • „Проблеми на финансовия контрол и усъвършенстване на системата на контрола в условията на пазарна икономика“ – 17.10.1998 г. – 19.10.1998 г.
 • „Глобалната икономика и медиите“ – 20.05.1998 г. – 21.05.1998 г.

 

Форуми

05.06.2024 г. Практическо обучение за студенти и докторанти на тема: "Първи стъпки в академичното писане – част 2"
22.05.2024 г. Практическо обучение на тема: “Първи стъпки в академичното писане – част 1”
26.04.2024 г. Представяне на информационните системи на България и ЕС за средствата от Европейските фондове
25.04.2024 г. Обучителен курс на тема: „Изкуственият интелект в счетоводството: Иновации, Предизвикателства и Възможности“
25.04.2024 г. Обучение на тема: „Еволюцията на счетоводния софтуер: Бъдещето и Високите технологии“
18.04.2024 г. Обучение на тема: „Еволюцията на счетоводния софтуер: Бъдещето и Високите технологии“
21.03.2024 г. Семинар на лабораторията за иконометрични изследвания на тема: "Актуални проблеми на присъединяването на България в Еврозоната"
07.03.2024 г. Обучителен семинар на тема: "Приложението на счетоводния продукт "Плюс/минус" в практиката на икономиста". Организатор: Лабораторията за иконометрични изследвания
22.02.2024 г.  Семинар на лабораторията за иконометрични изследвания на тема: "Регионални иконометрични изследвания"

 

 

Научни сесии 

15.05.2024 г. Докторантска и студентска научна сесия на тема: "Финансов сектор и дигитализация"
18.04.2024 г.

Докторантска и студентска научна сесия на тема: "Туризъм, иновации и предприемачество"

22.11.2023 г.

Научна сесия за студенти на тема: "Изкуствен интелект и икономика: тенденции и възможности"

22.11.2022 г.

Онлайн научна сесия на тема: "Съвременни глобални тенденции в развитието на обществото" 

08.04.2020 г.

Онлайн научна сесия 

27.11.2019 г.

Студентска научна сесия на тема: "Икономика и право" 

04.12.2019 г.

Управление, качество и конкурентоспособност за устойчиво развитие

12.12.2018 г.

Управление, качество и конкурентоспособност за устойчиво развитие

29.11.2018 г.

Първата студентска научна сесия, организирана от Научната обсерватория "Икономика"

29.11.2017 г.

Управление, качество и конкурентоспособност за устойчиво развитие

03.05.2017 г.

Управление, качество и конкурентоспособност за устойчиво развитие

14.04.2016 г.

Управление, качество и конкурентоспособност за устойчиво развитие

22.04.2015 г.

Управление, качество и конкурентоспособност за устойчиво развитие

01.04.2014 г.

Управление, качество и конкурентоспособност за устойчиво развитие

04.04.2013 г.

Управление, качество и конкурентоспособност за устойчиво развитие

24.04.2012 г.

Управление, качество и конкурентоспособност за устойчиво развитие

12.05.2011 г.

Управление, качество и конкурентоспособност за устойчиво развитие

03.05.2010 г.

Управление, качество и конкурентоспособност за устойчиво развитие

04.2007 г.

Научна сесия на катедра "Мениджмънт и маркетинг" на тема: "Качеството на образованието по икономика и управление и съответствието му с потребностите на бизнеса"

04.2007 г.

Научна сесия на катедра "Финанси и отчетност" на тема: "Проблеми на нарастването на банковия кредит"

18.05.2005 г.

Управление, качество и конкурентоспособност за устойчиво развитие