От 20 до 24 май 2024 година в гр. Хелзинки, Финландия се проведе четвъртата работна среща за изпълнение на проект „Финансова грамотност за икономическо развитие на обществото“ с участието на партньорите от VARNA FREE UNIVERSITY, Yavuz Selim Ortaokulu –Турция, Platon M.E.P.E. – Гърция, UNIVERSAL LEARNING SYSTEMS LTD – Ирландия, Context Learning Finland Oy – Финландия, SOUTH-WEST UNIVERSITY “NEOFIT RILSKI”- България, Yenilikçi Eğitim Derneği – Турция и IIS Albert Einstein – Италия.

 

На 14.06.2024 г. в Дома за наука и техника на ФНТС, гр. София бе проведено тържествено връчване на наградите на ЮБИЛЕЙНИЯ ДВАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС  „МЛАД ИКОНОМИСТ – 2024 г.” под надслов „Гласът на младите за силна икономика” на тема: „ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ И ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ“ в категориите „ученици”, „студенти”, „докторанти”, „млади специалисти и предприемачи до 35 години”. Церемонията бе ръководена от проф. Татяна Хубенова, председател на Съюза на икономистите в България.

На 14 юни 2024 г. от 11.00 ч. в Голямата зала на Дома на науката и техниката на Федерация на научно-техническите съюзи в България, гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ 108, ет. 2 ще се проведе тържествено връчване на наградите на победителите в ЮБИЛЕЙНИЯ ДВАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „МЛАД ИКОНОМИСТ 2024 г.“ под надслов „Гласът на младите за силна икономика” на тема: „ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ И ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ“. Конкурсът се организира от Съюза на икономистите в България и се провежда съвместно със Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ като съорганизатор. Носители на наградите в  категориите „ученици”, „студенти”, „докторанти”, „млади специалисти и предприемачи до 35 години” са:

20240517

 

Научноизследователски център „Обсерватория икономика“ организира практическо обучение за студенти и докторанти на тема: “Първи стъпки в академичното писане – част 1”. Обучението се реализира по проект RP-A1/24 „Надграждане капацитета на научноизследователски център „Обсерватория икономика” за обучения на студенти и докторанти и участието им в научни изследвания - фаза 2”,  коeто ще се проведе в сградата на Стопански факултет на 22 май (сряда) 2024 година от 13.30 часа в зала 8312.

На 15 май (сряда) 2024 г. от 9:30 ч. в зала 8204 на Стопанския факултет се проведе Докторантска и студентска научна сесия на тема: "Финансов сектор и дигитализация“, организирана от катедра „Финанси и отчетност“. В конференцията взеха участие студенти от специалностите „Финанси“, „Счетоводство и контрол“ и „Публична администрация“, както и докторанти и преподаватели от Факултета. На студентите бяха раздадени сертификати за участие.